ಕಾಡುವ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಿಕೆಯರೊಂದಿಗೆ..

ದೂರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ೫೦ ತುಂಬಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಖಾ ದತ್ NDTV ಗೆ ಅಂದಿನ ಕಾಡುವ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಿಕೆಯರೊಂದಿಗೆ

ನಡೆಸಿದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿದೆ

barkha dutt

‘ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ’ ಒಂದು ನೋಟ

ಗಜಾನನ ಶರ್ಮ ಅವರ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ ‘ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ’ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಜರುಗಿತು.

ಅಂಕಿತ ಪ್ರಕಾಶನ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ.

DSC_0002 DSC_0010

DSC_0065DSC_0008

DSC_0102 DSC_0086

DSC_0106 DSC_0126


%d bloggers like this: