ಪ ಸ ಕುಮಾರ್ ಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂಭ್ರಮ

ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ ಪ ಸ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಶಿಲ್ಪಿ ಮೌನೇಶ್ ಬಡಿಗೇರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಲಾಧ್ಯಾನ್ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಜೆ ಎಸ ಖಂಡೆ ರಾವ್, ಚಿ ಸು ಕೃಷ್ಣ ಸೆಟ್ಟಿ, ದೇವು ಪತ್ತಾರ್,  ಕೃಷ್ಣ ರಾಯಚೂರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಆ ಸಂಭ್ರಮದ ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Daily ‘Pinch’

‘ದೃಶ್ಯ’ ಬಿಡುಗಡೆ

ಡೈಲಿ ‘ಪಿಂಚ್’

ಸತೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ

ಇಂದು ಸಂಜೆ, 5-30ಕ್ಕೆ, ಪ ಸ ಕುಮಾರ್ ಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ನೀರು, ಉಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಕಣ್ಣೀರು..

ಸತೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ

Water for all

Daily ‘Pinch’

Satish Acharya, Courtesy: Mid-Day

ಮಕ್ಕಳು ಕಂಡ ಬೇಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ..

ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದ ಮಧು ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಬೇಂದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ರಚಿಸಿದ ಬೇಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ‘ಅವಧಿ’ಗಾಗಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಕಲಾಧ್ಯಾನ್’ ಬರ್ತಾ ಇದೆ

Previous Older Entries

%d bloggers like this: