‘ನಾಟಕ ಬೆಂಗಳೂರ್’ ನಲ್ಲಿ ಇಂದು..


ರಂಗ ಶಂಕರದಲ್ಲಿ
ಇಂದಿನ ನಾಟಕ
ಬೆನಕ ಶೈಲೂಷರು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ
ನೀಲ್ ಸೈಮನ್ ರಂಗರೂಪ ಗೊಳಿಸಿರುವ
ಚೆಕಾವ್ ನ ಕಥೆಗಳ ಗುಚ್ಛ
ಕನ್ನಡ ರೂಪಾಂತರ – ನಿರ್ದೇಶನ : ಎಂ.ಸಿ.ಆನಂದ್

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: