ಸಂಕ್ರಾತಿ ಎಂದರೆ ಕಬ್ಬು, ಸಂಕ್ರಾತಿ ಎಂದರೆ ಸುಗ್ಗಿ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದರೆ ಗಾಳಿಪಟ

ಇಲ್ಲಿದೆ ‘ಅವಧಿ’ಗೆ ಗೆಳಯರು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮೂಲಕ ‘ಅವಧಿ’ಯೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಿದೆ.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: