ನಿರಂತರ ರಂಗ ಉತ್ಸವ…

ಚಿತ್ರಗಳು : ನಿರಂತರ ಮೈಸೂರು

ಮೈಸೂರಿನ ರಂಗಾಯಣದ ವನರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ರಂಗ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ .ಈ ಉತ್ಸವದ ಉಧ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ‘ಸತ್ತವರ ನೆರಳು’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಒಂದು ನೋಟ ಇಲ್ಲಿದೆ .

ಇನ್ನಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳು : ಸೈಡ್ ವಿಂಗ್

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: