ಇಂದು ಸಂಜೆ ‘ಗಾಂಧಿ ಬಂದ’

ರಂಗಮಂಟಪ ಅಭಿನಯಿಸುವ

ಎಚ್ ನಾಗವೇಣಿ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ

ಗಾಂಧಿ ಬಂದ

ನಿರ್ದೇಶನ : ಚಂಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ

ಇಂದು ಸಂಜೆ ೭-೩೦ ಕ್ಕೆ

ರಂಗಶಂಕರದಲ್ಲಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: