ಎರಡು ಕ್ವಿಜ್ ಗೆ ಉತ್ತರ

ಕಳೆದ ಎರಡು ಕ್ವಿಜ್ ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ :

ತ ರಾ ಸು ಹಾಗೂ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮ

ಫೋಟೋಗಳ ಕೃಪೆ: ದಿ ಸಂಡೆ ಇಂಡಿಯನ್

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: