ಭಾಷೆಯ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ..

-ವೈದೇಹಿ

Kannadalyrics.com

ಭಾಷೆ ತೊಡಕು

ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಭಾಷೆ ಇದೆ

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಿಗಿಲ್ಲ

ಮೀರಾ ಭಜನೆ ಇದ್ದರು

ಗಿರಿಧರ ಮೂಕ

ಭಾಷೆ ಮೂಲಕವೇ ಆತ್ಮ ಮಿಲನಕೆ ಹೊರಟ

ಇಂತ ಧೀಮಂತೆಯರ ಅಂತಿಮ

ನೆಲೆಯ ಸುಖ ಸಖರಿಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ

ಭಾಷೆಲಿ ಸಿಲುಕದೆ ಜಾರಿಕೊಳ್ಳುವರು ಅವರು

ಜಾರರೆನ್ನಲು ಭಾಷೆ ತಡೆಯುತಿದೆ

ಆಕೆ ಆತ ಭಾಷೆ

ಅವಳೆಂದದ್ದು ಹಸಿವೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಾರಿಕೆ

ಆತನೆಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಣ್ಣು ಕುಡಿ

ಆಕೆ ಅತ್ತಳು ಆಗ ಆತ ನಕ್ಕ

ಮೊನ್ನೆ ಅವನೆಂದದ್ದು ಕಿಟಕಿ ಎಂದು

ಅವಳು ತಿಳಕೊಂಡಂತೆ ಬಾಗಿಲು ಅಲ್ಲಾ

ಗೋಡೆ ಎಂದರೆ ಆತ ಬಯಲೆಂದುಕೊಂಡಳು

ಗೋಡೆ ಒಡೆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಯಲು ಎಂದೆ

ಆಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವನಿಗಿಷ್ಟವಾದ ಕಾಯಿ ರಸ

ಅವನು ಉಂಡದ್ದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಎಂತ

ಯಾಕಾಗಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಉಪರಾಟೆ ಪದಾರ್ಥ

ಗಾಳಿ ಇರಲಿಲ್ಲವೆ ಅವರ ನಡುವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲೆಗಳು

ಶಬ್ದಕಲೆಯಡಿಯಾಗಿ ಏಕಾಂಗಿ ಕೂಗುತಿದೆ ನಡು ನೀರಿನಲ್ಲಿ

ಅಲ್ಲೆ ಎದ್ದದ್ದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಮಾತು

ಏನೆಂದ ಆತ ತಮಾಷೆ ಎಂದೆ

ಹೀಗೇಯೇ ನೋಡುವ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಏನೇನೊ ಆಗುವುದು

ಸಮುದ್ರವೆಂದರೆ ಸಮುದ್ರವಲ್ಲಾ

ದಡ ಎಂದುಕೊಂಡರೆ ನೀನು ಬೆನ್ನು

ಒಂದೆಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದೇ ವಾರ್ಗರ್ಥ ಮೋಜು

ನಿನಗು ಗೊತ್ತೆ ಇರುವುದು

ಅವಳು ಕೇಳಿದಳು ಹೇಳು ಕೊನೆಗು ಸರಿಯಾಗಿ

ಹೆಚ್ಚು ಹುಚ್ಚರು ಯಾರು ನಮ್ಮಿಬರಲ್ಲಿ

ಆತ ಏನೆಂದೆ ಮೊದಲು ಸಾಯುವ ಆಸೆಯೇ ಹೇಳು಼

ಅವಳು ಸೆಕೆ ಕಿಟಕಿ ತೆರೆಯಲೆ ನಡುವೆ ಗಾಳಿಗೆ

ಆತ ಏನೆಂದೆ ಹಸಿವೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಾರಿಕೆ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: