ಸಂಚಯ- ಪುಸ್ತಕಮಾಲಾ- ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೀತಿ

img_9125

img_91211 img_9123

img_9106

img_9111 img_9109

img_9119

img_9114 img_9120

ಗೆಳೆಯ ಬರಾತೀನಿ…ಮನದಾಗಿಡೋ ನೆನಪಾ…

i

img_9219

img_9222ಚಿತ್ರ: ಕನ್ನಡಪ್ರಭ, ನಂದೀಶ್ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ

%d bloggers like this: