ಆ ‘ತಾಯಿ’

samudaya-cup2

ಮರೆಯಲಾಗದ ನಾಟಕಗಳು

‘ಸಮುದಾಯ’ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೇಫ್ಲವರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹೌಸ್ ಹೊರತಂದಿರುವ ನಾಟಕಗಳ ಮೆಲುಕನ್ನು ‘ದಿ ಹಿಂದೂ’ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಎನ್ ರಾಮ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.  

img_0152

%d bloggers like this: