‘ಜೋಗಿ’ ಜಾತ್ರೆ …

ಅಂಕಿತ ಪುಸ್ತಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಜೋಗಿ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ‘ಯಾಮಿನಿ’ ಹಾಗೂ ‘ಕಾಡು ಹಾದಿಯ ಕಥೆಗಳು’ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದ ನೋಟ.

ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೋಟೋಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಷಣವೇ ‘ಓದು ಬಜಾರ್’ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

‘ಅವಧಿ’ಗೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಗುಂಗು

%d bloggers like this: